بهشت | سامانه ارتباط بهینه با نیکوکاران

بهشت

در کمتر از 1 دقیقه برای کارهای خیرت

یک

سایت رایگان

بساز

و کمک‌ها رو از هرکجا، آنلاین جمع کن

بهشت
بهشت

عناصر یک کار خیر موفق روی میز شما

تسهیل جذب کمک‌های مالی

معرفی موثر به همیاران و جذب کمک‌های مالی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی و ارائه رسید به نیکوکاران

راه حل بهشت رو ببین
تسهیل جذب کمک مالی
همیاران و مددجویان

دسترسی به سوابق خیرین و نیازمندان

شناخت بهتر و دقیق‌تر نسبت به خیرین و مددجویان و سوابق آن‌ها در سازمان شما

راه حل بهشت رو ببین

گزارش‌گیری و گزارش‌دهی دقیق و منظم

آگاهی از وضعیت دقیق خیریه‌تان و گزارش‌دهی شفاف به مردم و خیرین و انگیزه‌بخشی برای کمک‌های بعدی

راه حل بهشت رو ببین
تسهیل جذب کمک مالی

همه نیازهای مهم یه کار خیر، در بهشت پیش‌بینی شده

درگاه پرداخت

مدیریت ارتباط موثر با همیاران و مددجویان

سیستم یادآوری پرداخت

گزارش‌گیری دقیق از عملکردها

گزارش‌دهی منظم به خیرین

سفیر سازی

پرونده مددجو

پرونده همیاران

ربات تلگرامی

رسید ساز

سایت ساز

مدیریت مالی

پیش‌بینی کار خیر

حجم کارهای خیر انجام شده روی بهشت

تامین مالی
654 طرح نیکوکاری
با مشارکت
4,190 حامی
به میزان
3,401,001,803 تومان
توسط
185 خیریه
بهشت

خیریه‌های استفاده‌کننده از بهشت چه می‌گویند؟